Διαχείριση αποστολών

Αποστολή προϊόντων.

Τα προϊόντα αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη στην δηλωμένη διεύθυνση ή  παραδίδονται στα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Όταν μια παραγγελία παραληφθεί και εξοφληθεί καταβάλουμε την μέγιστη προσπάθεια να γίνει η αποστολή των προϊόντων άμεσα.

Ο χρόνος παραλαβής εξαρτάται από την διεύθυνση του πελάτη , τον τρόπο μεταφοράς αλλά και από την αποθήκη που βρίσκεται το προιόν.

Η εκτίμηση χρόνου παραλαβής αναγράφεται στην σελίδα του προϊόντος και είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση.

Τα εμπορεύματα είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η φθορά τους κατά την μεταφορά.

Κατά την παραλαβή τα προϊόντα θα πρέπει να ελέγχονται και σε περίπτωση κάποιου προβλήματος θα πρέπει να γίνεται άρνηση παραλαβής.